Evakueringsøvelse

Hurtigt ud af bygningen og hen til samlingspladsen - øvelse gør mester!

En evakueringsøvelse træner og afprøver jeres fastlagte beredskabsplan, og vil ofte omfatte evakuering af medarbejdere eller gæster fra en bygning eller et område.

 

Afprøvning af de fastlagte planer træner medarbejderne i at følge fastlagte procedurer og en evt. sikring af produktionsapparatet, samtidig trænes kontrollen af at alle kommer ud i sikkerhed.

 

Falcks rådgiverne er selv uddannede indenfor brand og redning og har derfor gennem mange års praktiske erfaring indenfor området en god baggrund for at udarbejde beredskabs- og evakueringsplaner samt rådgive indenfor området.


Falcks evakueringsøvelse består af:


Formøde:

Inden øvelsen afholder rådgiveren møde med virksomheden. På mødet aftales følgende:

  • Hvilken form øvelsen skal have
  • Hvilke områder af virksomheden, der skal omfattes af øvelsen
  • Skal øvelsen være varslet eller uvarslet.

Øvelser:

Som med en beredskabsøvelse, kan en evaklueringsøvelse både være varslet og uvarslet.

Varslet øvelse:

  • Alle er informeret om øvelsen
  • Øvelsen foregår stille og roligt
  • Der er afsat tid til at instruere og støtte medarbejderne

Uvarslet øvelse: 

  • Personalet er ikke informeret om øvelsen
  • Alarmen startes og evakueringens forløb overvåges

Evaluering:
For begge typer øvelse vil der umiddelbar efter øvelsen være en tilbagemelding til medarbejderne. Derefter vil virksomheden modtage en rapport med evaluering og evt. forslag til forbedringer samt et certifikat ved velgennemført øvelse.

Prisen for en øvelse afhænger af størrelsen af jeres virksomhed.

Få et tilbud på en evakueringsøvelse - kontakt vores salgsafdeling.

Telefon: 70 22 14 20
Mail: falckteknik@falck.dk