Sikkerhedsrapport-risikorapport

Overblik over sikkerheden på virksomheden

En del af din beredskabsplan er en årlig sikkerhedsgennemgang af virksomheden. Efter besøget skriver rådgiveren en sikkerhedsrapport der giver dig en status på bl.a disse emner:

  • Brand, slukningsudstyr, branddøre, uddannelse mm
  • Personsikkerhed, førstehjælpsudstyr, flugtveje, værnemidler mm.
  • EDB, back-up, køling, rumslukning (se fx vores Inergenanlæg) mm.
  • Bygninger, el-tavler, nødstrøm, orden, installationer mm.
  • Udendørsarealer, affald, containere, oplag, skiltning mm 

Har du spørgsmål - kan du kontakte vores salgsafdeling.
Telefon: 70 22 14 20
Mail: falckteknik@falck.dk

 

Sikkerhedsrapporten sendes til dig
Når rapporten er skrevet færdig sender vi den til dig. Nu kan du læse alle de anbefalinger rådgiveren giver og lægge en plan for hvordan du yderligere vil styrke sikkerheden i virksomheden.

Er der spørgsmål til rapporten eller anbefalingerne kan du altid kontakte din rådgiver og få uddybet.

Rapporten ligger online
Har du en online risikostyringsportal, vil  rapporten blive uploadet til den og du får en mail. Med online versionen er du sikker på at den aldrig bliver væk - du kan bare logge på igen og udskrive en ny version, eller vedhæfte den en mail og dele den med kollegaer.

Har du spørgsmål til rapporten, kan du altid finde din rådgivers kontaktoplysninger på portalen. Så kan du ringe eller maile til ham.

Oplæg til sikkerhedsudvalget
Med udgang i sikkerhedsrapporten kan der være emner at diskutere på et sikkerhedsmøde. Den kan danne grundlag for fremtidige tiltag eller som et skulderklap for tiltag der er udført.