Beredskabsplan

Overblik og forberedelse redder ...

Vær velforberedt

En beredskabsplan er det første skridt mod at være velforberedt på de hændelser, der kan opstå for dig, dine kollegaer eller virksomheden.

Få et forspring

Hvis du i forvejen har tænkt de forskellige scenarier igennem, har du et forspring når der opstår uventede hændelser. Hele virksomheden kan få dette forspring når en beredskabsplan oprettes for virksomheden.

Undgå panik

Når alle i virksomheden er klar over deres "rolle" i tilfælde af, der sker noget uforudset, mindskes risikoen for situationer hvor nogle handler ufornuftigt eller bliver grebet af panik.

Overblik giver kontrol

I pressede situationer ved du hvor vigtigt det er at bevare overblikket - der skal være så få forstyrrende elementer som muligt. Hvis du ved at alle medarbejderne er klar over deres rolle og klarer deres del af situationen, kan du koncentrere dig om "alt det andet".

Se vores brochure her:

 

 

Beredskabsplaner bygger på erfaring

Vi har lavet beredskabsplaner i mange år og vores rådgivere, der næsten alle har været eller er involveret i brandvæsenet, ved hvad der kan gå galt.
De har været med til at forme de beredskabsplaner vi tilbyder, så du sørger for at få styr på de områder der måske halter hvis det skulle gå galt.

2 versioner papir og 1 version online

Vi har lavet 3 versioner af vores beredskabsplan, så du får den beredskabsplan, der passer din virksomhed bedst:

Basis beredskabsplan:

  • Sikkerhedsgennemgang - En Falck beredskabsrådgiver gennemgår din virksomhed og udarbejder en
  • Sikkerhedsrapport - Rådgiveren skriver en rapport, der indeholder råd og vejledninger til de emner, der blev gennemgået ved sikkerhedsgennemgangen
  • Risikobillede og risikoprofil - Rådgiveren skitser i et dokument de forskellige risikoområder og kan ud fra det tegne en risikoprofil
  • Sikkerhedstegninger -  Hele virksomheden tegnes op i oversigtsplaner -  læs mere om vores sikkerhedstegninger her
  • Alarmeringsplan - Rådgiveren udfylder i samarbejde med dig en alarmeringsplan -  læs mere om alarmeringsplanen her

Plus beredskabsplan - udover basispakken får du:

  • Intranet version -  Rådgiveren udarbejder en samlet PDF med de vigtigste områder fra beredskabsplanen, som du kan lægge på dit intranet
  • Beredskabsplan - Yderligere sider, hvor du i samarbejde med rådgiveren udfylder en række kontaktpersoner og informationer, som så udgør den samlede beredskabsplan - den sættes i en beredskabsmappe - som du kan læse om her
  • Evakueringsplan - Særskilt dokument med jeres evakueringsinstrukser

Online risikostyring:

Her får du din egen hjemmeside/portal, der fungerer som en online beredskabsmappe. Nu kan du selv redigere og tilføje dokumenter, der er relevante for din virksomhed.

Skolesikkerhed:

Det sker desværre at der er personer, der truer elever, lærer eller andet personale på skoler og undervisningsinstitutioner.
Til denne situation kan man lave et beredskab, så man sikre sig størst mulig omtanke. Denne beredskabsdel findes også som et tillæg på vores online risikostyring. Læs mere om skolesikkerhed her

Har du spørgsmål - kan du kontakte vores salgsafdeling.
Telefon: 70 22 14 20
Mail: falckteknik@falck.dk