Pulverslukker

Undgå at branden udvikler sig

  • Godkendt pulverslukker der er effektiv, når du skal slukke brande i faste stoffer (træ og papir) og flydende væsker (benzin og olie) Bruges ikke til el installationer. Her bruges en CO2-slukker.
  • Du kan bruge den til brandslukning i institutioner, biler/busser, landbrugsejendomme osv.
  • Vores pulverslukker er DS/EN3 godkendt (Europæisk standard)


En nem måde at opnå tryghed og sikkerhed på.

Guide til rengøring efter brug af Pulverslukker - klik her

Spørgsmål og svar om pulverslukkere

Eftersyn af pulverslukker
Eftersyn af dit brandmateriel/din pulverslukker skal foregå 1 gang om året.
Falck Teknik har servicemontører i hele landet. Ring til vores salgsafdeling på 44576190 og få et tilbud på eftersyn. 

Hvornår kommer montøren og laver eftersyn på brandudstyret? 
Du kan se på ildslukkeren/pulverslukkeren, hvornår den næste gang skal efterses.

Har du en eftersynsaftale eller servicekontrakt  med Falck Teknik, så kommer der en montør ud til dig og sikrer at pulverslukkeren er i orden.


Pulverslukker Falck
Falck Teknik leverer godkendte 2, 6 og 12 kg pulverslukkere, men til særlig brug findes også 25 og 50 kg pulverslukkere.

4 kg pulverslukker
Falck leverer ikke 4 kg pulverslukkere, fordi der intet sted i brandtekniske vejledninger og lovgivninger om brandmateriel findes regler for opsætning af pulverslukkere i den størrelse. 

I stedet leverer Falck 2 kg pulverslukkere typisk til biler, sommerhuse og andre steder, hvor der ikke er krav om pulverslukkere, men hvor det blot er trygt med en ildslukker.

Falck leverer 6 kg pulverslukkere, hvor der er krav om opsætning af denne størrelse. 

ADR regler for placering af pulverslukker

På en lastbil mellem 3,5 og 7,5 tons der kører med farligt gods, siger ADR-reglerne, at der på lastbilen skal placeres mindst 2 ildslukkere, hvoraf den ene skal være en 6 kg pulverslukker.

Under 3,5 tons er der krav om mindst 2 stk. 2 kg pulverslukkere.

Over 7,5 tons er kravet 2 stk. 6 kg pulverslukkere.

ADR er en europæisk konvention om "International transport af farlig gods ad vej" 
Placering af pulverslukker

Hvor skal pulverslukkeren placeres i virksomheden? 

Som hovedregel så tæt på en udgangsdør som muligt.

Hvor der er krav fra brandmyndighederne, må der ikke være mere end 25 meter til nærmeste brandslukker.

Eksempel: På en 50 meter lang gang kan man vælge enten at placere ildslukkeren i midten, eller at placere en ildslukker i hver sin ende.

Har du flyttet placeringen af pulverslukkeren til en anden adresse eller til et andet lokale?
Hvis du har en serviceaftale med Falck Teknik, kan du vælge at kontakte vor serviceadministration på 70 22 14 20, som vil ændre placeringen på din placeringsliste, eller du kan sige det til vores servicemontør næste gang han kommer på det årlige eftersyn.

Automatisk pulverslukker
I Falck Teknik hedder vores automatiske pulverslukker ”Falck Guard”. 

Der går en slange fra pulverslukkeren, hvor der er konstant tryk på. Denne slange lægger man ud i et motorrummet på f.eks en mejetærsker.

Hvis slangen bliver udsat for ca. 110 graders varme eller direkte flamme, går der hul på slangen og pulveret strømmer ud af hullet lige der, hvor der er brændt hul på slangen.

Der findes også en version, hvor det er CO2 i stedet for pulver, der er i slangen.

Ønsker du yderligere information kan du ringe til vores Salgsafdeling på telefon 7022 1420.

 

Fordele og ulemper ved pulverslukker

Fordelen ved en pulverslukker er, at den er velegnet til at slukke enhver type brand. Den er effektiv og nem at bruge til alle typer brande.

Ulempen kan være, at der efter brandslukning vil være et rengøringsarbejde efter pulveret.

Hvis pulveret fra pulverslukkeren lægger sig ved metal, og der kommer fugt til, kan der på sigt dannes korrosion (rust). 

Se vejledning til oprydning efter pulverslukker her


Pulverslukker benzinbrand
Pulverslukkeren er velegnet til brandslukning af benzinbrand

Pulverslukker bil
Falck Teknik anbefaler at have en 2 kg pulverslukker med i bilen. 

Fordelen ved pulverslukkeren er, at pulveret er uskadeligt for de mennesker der måtte sidde i bilen.

Det skaber tryghed, hvis uheldet er ude.

Pulverslukker brugsanvisning

På pulverslukkeren er der en overskuelig brugsanvisning, der fortæller hvad du skal gøre for at aktivere den.

Fjern sikringssplitten, tryk aftrækkeren ned, og dæk ilden med pulverslukkeren.

Du kan se det på denne video:


Pulverslukker campingvogn
Det er en god ide at have en pulverslukker med i campingvognen. En lille brand i eller ved campingvognen kan nemt slukkes, inden den udvikler sig.

Pulverslukker i bus
Det er en god ide at der er en pulverslukker i bussen. En lille brand i motoren kan slukkes med en pulverslukker inden den udvikler sig til en større brand.

Pulverslukker korrosion
Pulveret i pulverslukkeren kan danne korrosion, hvis det lægger sig på metal, og der kommer fugt til. 

Rengøring efter at en pulverslukker har været i brug anbefales derfor.

Pulverslukker type 89 b
Vi leverer 6 kg pulverslukkere i brandklasse 43A/233B. 

2 kg pulverslukkeren leveres i brandklasse 13 A/89B

Bogstaverne A, B, C dækker over forskellige typer af materialer der kan brænde.

A er faste stoffer, B er væsker og C er gasarter.

Tallet foran fortæller hvor effektive de er. For "A" gælder værdierne fra 5 til 55. 

Alle Falcks brandslukkere leveres i de højeste brandklasser.