2 kg pulverslukkere

Sluk ilden hurtigt og effektivt

Det er vigtigt at undgå, at en brand udvikler sig.

 • Denne type slukker anbefales til at slukke brande i faste stoffer (træ og papir) og flydende væsker (olie og benzin) 
 • Den skal IKKE anvendes mod elektriske installationer
 • Du kan bruge den i institutioner, biler/busser, landbrugsejendomme osv.
 • Pulverslukkeren med varenr. 2581 er en DS/EN3 godkendt slukker til erhvervsmæssig brug
Brandslukkere og godkendelser CE og DS/EN3 - klik her

Sikkerhedsdatablad for 2 kg pulverslukkere varenr. 2581 - klik her

Under relaterede varer finder du et skilt til din slukker. Vi har skilte, som viser typen af slukker og anvendelsesskilte med instruktion.

Hvor bruger man en pulverslukker?

 • Personbiler, varevogne, minibusser, busser, lastbiler, lystbåde, skibe  
 • Institutioner, industri, landbrugsejendomme

Hvordan anvender man pulverslukkeren?
Splitten trækkes af og håndgrebet trykkes ned. Pulveret vil nu sprøjte ud af slangen. Slangen føres med hurtige, fejende bevægelser hen over det der brænder, så alt det brændende materiale dækkes af en pulversky. Du skal ikke pege på flammerne, men pege på det der brænder.

Pulveret er fuldstændigt ugiftigt.

Fordele:

 • En universalslukker, der kan bruges i alle sammenhænge og som kan slukke så godt som stort set alle typer brande.
 • Kan bruges af alle – selv dem der ikke har prøvet at slukke en brand før.

Ulemper:

 • Der er et stort oprydningsarbejde, da pulveret spreder sig.
 • Man skal være forsigtig med at bruge pulverslukkeren mod elektriske installationer, da pulveret trænger ind i installationen. Det pulver man ikke får ud, kan ved fugt danne rust i installationen.

Hvordan fjerner man pulveret?
Vi har lagt en vejledning til hvordan du fjerner pulveret her.

 

Hvorfor bruge en pulverslukker?
Du skal bruge en pulverslukker fordi den er nem at bruge og stort set slukker alle typer brande.

Når du bruger pulverslukkeren skydes der et finkornet, ensartet, ugiftigt og vandskyende pulver ud, der kvæler branden meget hurtigt. 

  

Kan jeg selv ophænge pulverslukkeren?

Ja (vi anbefaler at du hænger den mindst 10 cm over gulvhøjde), men du kan også få en af vore servicemontører til at gøre det. Hvis du køber pulverslukkeren bliver din slukker hængt op af vores montør.

 

Hvilken størrelse pulverslukker skal jeg vælge

Størrelsen af den slukker du skal bruge, afhænger af hvor du skal bruge den og hvilke typer brande, du kan risikere at opleve.

 

Fakta om pulverslukker:
Pulverslukkerens evne til at slukke afhænger af, hvilken pulvertype der anvendes.

Normalt anvendes ABC pulver:

- type A : slukker brand i faste stoffer.

- type B : slukker brandfarlige væsker.

- type C : slukker gasser.

 

I nedenstående skema findes en oversigt over almindelige pulverslukkere.

Brandklasser indikerer, hvor meget den enkelte slukker kan slukke af type A & B.

 

 Pulvermængde  Samlet vægt  Affyringstid  Strålelængde  Brandklasser
 2 kg  3,9 kg   ca. 9 sek.  ca. 4 m.  13 A & 89 B
 4 kg  6 kg  ca. 14 sek.   ca. 5 m.   27 A & 183 B
 6 kg  9 kg  ca. 18 sek.  ca. 7 m.  43 A & 233 B
 12 kg  17 kg  ca. 30 sek.  ca. 8 m.  55 A & 233 B

Du kan downloade et sikkerhedsdatablad for pulverslukker her

 

Serviceeftersyn af pulverslukkeren.

Det årlige eftersyn af brandmateriellet omfatter:

 

 • Materiellet er på den rette plads.
 • Manometerviseren på trykladede slukkere er i det grønne område.
 • Slukkernes ventiler, slanger og betjenings-forskrifter er intakte.
 • Skiltning ved brandmateriel er intakt.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 289 af 24. april 2001 med ikrafttrædelse den 1. juli 2001 og DS2320 og den tilhørende SBC 246 er overholdt med hensyn til periodisk undersøgelse (trykprøvning) service m.v. Dette arbejde skal udføres på en DS-certificeret fyldestation

 

Hvad siger brandtekniske vejledninger og hvad er lovkravet

I arbejdstilsynets bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr står:

 

Kapitel 5 - Bærbare ildslukkere og flasker til indåndingsapparater.


Stk. 2. Nævnte udstyr undtagen bærbare ildslukkere med mindre end 2 kg slukningsmiddel skal periodisk undersøges efter tilsvarende regler, som anført i ADR/Ridskonventionerne. Periodisk undersøgelse skal foretages hvert 5. år. 

   
   


Sådan bruger du en pulverslukker - et effektivt slukningsmiddel

2 kg Pulverslukker (vnr. 2581)

2 kg pulverslukker
   

 


 • Hvor bruges 2 kg pulverslukker?

  2 kg pulverslukker bruges oftest i biler, campingvogne og både.

  Pulverslukkeren er en universalslukker, en meget alsidig slukker, som du kan bruge til at slukke de fleste typer brande med.

  • Faste materialer som træ, papir og tekstiler
  • Væsker som benzin, olie og tjære
  • Gasarter som natur-, auto- og flaskegas


  I vores "Bliv klogere" faneblad lige ovenfor kan du finde mange andre oplysninger:

  • Sikkerhedsdatablad for pulverslukkeren
  • Fordele og ulemper ved en pulverslukker - for eksempel, at der er meget rengøring efter en pulverslukker
  • Vejledning til hvordan du gør rent efter at have brugt en pulverslukker
  • Andre gode råd
 • Beslag følger med
  Beslag til pulverslukkeren følger med.

 • Pulverslukker DS/EN3 godkendt

  Alle vores brandslukkere er godkendt efter DS/EN3 standard. På den måde lever du op til eventuelle krav fra f.eks. brandmyndighederne og dit forsikringsselskab.

  DS betyder Dansk Standard
  EN3 er en europæisk standard for håndholdte/mobile brandslukkere.

2 kg pulverslukker
test

Gummistrop m. krog & malle
(vnr. 3047)

   

 


test