Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for kunder hos Falck Danmark A/S, modtagere af elektronisk post og brugere af webshop.falck.com/teknik/

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Falck Danmark A/S (herefter ”Falck”, ”vi” eller ”os”) behandler og sikrer dine personoplysninger.
Falck behandler personoplysninger om dig, når du er kunde hos os, modtager vores nyhedsbreve og anden elektronisk kommunikation og/eller bruger hjemmesiden 
webshop.falck.com/teknik/.

Hvis du alene besøger hjemmesiden, kan du læse pkt. 1 og 4 nedenfor.
Hvis du er kunde hos Falck, foretager køb på hjemmesiden eller afbryder et køb uden at blive kunde eller anvender selvbetjeningsløsningen, kan du læse pkt. 1, 2 og 4 nedenfor.
Hvis du tilmelder dig et nyhedsbrev og anden elektronisk post eller udfylder en kontaktformular på hjemmesiden, kan du læse pkt. 1, 3 og 4 nedenfor.


1. Almindelige besøgende på hjemmesiden webshop.falck.com/teknik/

Når du besøger og klikker rundt på webshop.falck.com/teknik/ behandler vi en række personoplysninger.

Typer af oplysninger og formål

Vi indsamler og behandler følgende typer personoplysninger:

Falck indsamler disse oplysninger via cookies på webshop.falck.com/teknik/. Det kan du læse om i vores cookiepolitik.

De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til, er: 

Kilder

Oplysningerne om din adfærd indsamles ved brug af cookies på hjemmesiden. Læs mere i vores cookiepolitik. Oplysninger kan ligeledes blive indsamlet fra dig direkte, fra vores it-systemer, fra vores koncernforbundne selskaber eller fra tredjeparter. 


Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for vores indsamling af dine personoplysninger ved brug af cookies, herunder til brug for profilering, er dit samtykke, jf. § 3 i ”cookie-bekendtgørelsen”.

Personoplysningerne kan blive behandlet til andre formål og på baggrund af andre juridiske grundlag, herunder dokumentation af overholdelse af lovgivning, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, og forfølgelse af retskrav, jf. Falcks legitime interesser i at kunne varetage sine juridiske interesser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Du har ret til at tilbagekalde et samtykke, dog uden at det påvirker den behandling eller videregivelse, der har fundet sted forud for tilbagekaldelsen. Dvs. tilbagekaldelsen har kun fremadrettet virkning.

Overdragelse af personoplysninger til databehandlere
Vi overfører dine personoplysninger bliver visse underleverandører herunder digitale mediapartnere, kreative -og digitale bureaupartnere mv., som behandler og opbevarer personoplysningerne på vegne af Falck. 


Videregivelse af dine personoplysninger

Personoplysninger bliver videregivet og delt med følgende modtagere, som beskrevet i samtykket til cookies og cookie-politikken:

 • Digitale mediapartnere
 • Kreative -og digitale bureaupartnere

Om indsamlingen er frivillig eller obligatorisk

Det er frivilligt at afgive personoplysningerne. Konsekvenserne af ikke at give oplysningerne er, at du ikke kan tilgå hjemmesiden eller bruge visse features på siden mv.

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

Vi overfører dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS, da vi bruger eksterne leverandører til at behandle og opbevare visse af de ovenfor anførte personoplysninger.

Det juridiske grundlag for overførslerne er enten EU’s “Standard Contractual Clauses” for overførsler fra dataansvarlige til databehandlere i ikke-sikre lande uden for EU/EØS eller US Privacy Shield.

Standardaftalen er tilgængelig på forskellige sprog her.

Læs mere om US Privacy Shield her


2. Kunder hos Falck Danmark A/S

Når du køber noget hos os f.eks. i vores webshop, i telefonen eller af anden kanal, behandler Falck disse personoplysninger (i tillæg til pkt. 1 ovenfor):

Typer af oplysninger og formål

Vi indsamler og behandler følgende typer personoplysninger om dig:


De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til er: 

Kilder

Personoplysningerne indsamles fra dig, når du foretager køb, er i kontakt med vores medarbejdere eller foretager opdateringer i Falcks selvbetjeningsløsning. Oplysninger om dit brug af abonnementer og ydelser registreres i nogle tilfælde af Falcks medarbejdere, f.eks. når der ydes vejhjælp eller generel kundeservice. Derudover kan der også blive indsamlet oplysninger fra andre kilder, der er offentligt tilgængelige f.eks. sociale medier og telefonregisteret.

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af dine identifikationsoplysninger, dit Falck kundenummer, registreringsnummer på motorkøretøjer (afhængig af produkt), betalingsoplysninger, oplysninger om dine køb og træk på abonnementer og kontakthistorik er følgende: 

Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af dit CPR-nummer er følgende: 
 • Dit samtykke til behandlingen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 7.

Du har ret til at tilbagekalde et samtykke, dog uden at det påvirker den behandling eller videregivelse, der har fundet sted forud for tilbagekaldelsen. Dvs. tilbagekaldelsen har kun fremadrettet virkning.

Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af oplysninger om træk på din sundhedsordning, hvis dette inkluderer helbredsoplysninger, er følgende: 

 • Behandlingen er nødvendig for, at retskrav på betalinger eller udbetalinger fra os kan fastslås, gøres gældende eller forsvares, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f.

Det juridiske grundlag for vores indsamling af din anvendelse af hjemmesiden, berigelse af dine data og indsamling og behandling af kundetilfredshedsinformation og optagelse af salgsopkald er følgende: 
 • Behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. 
 • De legitime interesser, vi forfølger, ved berigelse af dine personoplysninger er at kunne identificere dig i relation til køb, f.eks. ved en tvist om et køb.
 • De legitime interesser, vi forfølger ved berigelse af dine data er at målrette vores markedsføring baseret på profilering, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f.
 • De legitime interesser, vi forfølger, ved at foretage kundetilfredshedsundersøgelser er at forbedre vores produkter og services, foretage opfølgning og dermed sikrer den samlede tilfredshed for dig som kunde.
 • De legitime interesser, vi forfølger ved at optage service- og salgsopkald er at forbedre vores kundehåndtering og træning af vores medarbejdere og dermed den samlede kundeoplevelse.
 • De legitime interesser i, at vi forfølger retskrav, jf. Falcks legitime interesser i at kunne varetage sine juridiske interesser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.
 • Personoplysningerne kan blive behandlet til dokumentation af overholdelse af lovgivning, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c. 

Du har ret til at tilbagekalde et samtykke, dog uden at det påvirker den behandling eller videregivelse, der har fundet sted forud for tilbagekaldelsen. Dvs. tilbagekaldelsen har kun fremadrettet virkning.

Frivillighed
Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for at indgå abonnementsaftale, serviceaftale, købsaftale eller anden aftale, er det fordi, det er nødvendigt for, at Falck kan indgå disse aftaler med dig. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvenserne af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan indgå og opfylde aftalerne med dig.

Videregivelse af dine personoplysninger

Personoplysninger, f.eks. navn, adresse, telefonnummer, abonnementsnummer og andre relevante oplysninger om bilen ved bilservices, vil - baseret på de juridiske grundlag, der er anført ovenfor og for at vi kan levere den aftalte service til dig - blive videregivet og delt med følgende modtagere: 

 • Falcks koncernforbundne selskaber: Falck Danmark A/S, Falck Healthcare A/S og Falck Emergency A/S.
 • Samarbejdspartnere, f.eks. håndværkere, selvstændige vognmænd, leverandører af bilservices i vores vejhjælpsabonnementer


3. Tilmeldte til elektronisk post eller udfyldt formular mv.
Når du tilmelder dig elektronisk post fra Falck eller udfylder en formular f.eks. en kontaktformular, behandler Falck disse personoplysninger (i tillæg til pkt. 1 og evt. 2 ovenfor):

Typer af oplysninger og formål
Vi indsamler og behandler følgende typer personoplysninger om dig:
 • Identifikationsoplysninger: Navn, evt. firmanavn og stilling, e-mailadresse, telefonnummer, IP-adresse.
 • Yderligere telefonnummer, boligtype, ejerforhold, antal værelser, boligvurdering, KVHX-nøgle
 • E-mail-logning: Antal klik, antal åbninger, anvendt læsetid, returnering af nyhedsbreve (bounches). 
 • Tilbagetrækning af samtykke.

De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til, er: 
 • Markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesseområder samt din adfærd (digital adfærd på vores hjemmesider og nyhedsbreve samt evt. købshistorik) for at kontakte dig og sende dig relevant markedsføring.
 • Overholdelse af gældende lovgivning (f.eks. Databeskyttelsesforordningen, markedsføringslovgivningen, e-privacy lovgivning), f.eks
  • Dokumentation af faktiske og juridiske forhold
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel til behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til registrerede og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
  • Statistiske opgørelser vedrørende brug af hjemmesiden

Kilder
Personoplysningerne indsamles fra dig, når du foretager opdateringer i Falcks selvbetjeningsløsning eller via tracking i e-mails og på Falcks hjemmeside. 
Fra andre kilder, der er offentligt tilgængelige f.eks. telefonregister, sociale medier og OIS/BBR.

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne
Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af personoplysninger er;

 • Når du har givet samtykke til at modtage direkte markedsføring efter markedsføringsloven, er Falcks juridiske grundlag legitime interesser i at kunne sende dig den direkte markedsføring, du har givet et markedsføringssamtykke til jf. art. 6, stk. 1, litra f i Databeskyttelsesforordningen.
 • De legitime interesser, vi forfølger ved berigelse af dine data er at målrette vores markedsføring baseret på profilering, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f.
 • De legitime interesser i at vi forfølger retskrav, jf. Falcks legitime interesser i at kunne varetage sine juridiske interesser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Det juridiske grundlag for vores indsamling af dine personoplysninger ved brug af cookies og anden tracking i f.eks. e-mails, er dit samtykke, jf. § 3 i ”cookie-bekendtgørelsen”.

Personoplysningerne kan blive behandlet til dokumentation af overholdelse af lovgivning, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c.

Du har ret til at tilbagekalde et samtykke, dog uden at det påvirker den behandling eller videregivelse, der har fundet sted forud for tilbagekaldelsen. Dvs. tilbagekaldelsen har kun fremadrettet virkning.

Frivillighed
Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for at sende nyhedsbreve, er det frivilligt, om du vil give oplysningerne. Hvis du vælger ikke at give oplysningerne, kan vi ikke sende nyhedsbreve til dig. Hvis du ikke udfylder en kontaktformular, kan vi ikke kontakte dig.

4. Fælles for alle punkter
Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS
Vi overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS med undtagelse af punkt 1, se ovenfor.

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål og eventuelle senere, lovlige formål. Vi opbevarer desuden personoplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til vores dokumentation af overholdelse af strafferetligt sanktioneret lovgivning ud fra forældelsesreglerne. Vi opbevarer også oplysningerne, så længe vi har brug for at kunne forsvare os mod civilretlige krav eller gøre sådanne gældende, herunder ud fra reglerne om forældelse. Hvis der gøres et krav gældende, opbevarer vi dog oplysningerne i længere tid af hensyn til varetagelsen af kravet. Til brug for øvrige formål, herunder lovpligtig dokumentation og iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger opbevares personoplysningerne, så længe de er nødvendige ud fra lovhjemlede forældelsesregler for at ifalde straf.

Dine rettigheder
Du har – med lovens begrænsninger – blandt andet ret til indsigt i personoplysninger, ret til at få ændret ukorrekte oplysninger, ret til at få slettet oplysninger, ret til at få begrænset oplysninger, ret til dataportabilitet og ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet.


Ret til indsigelse
Du har ret til at - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor hjemmelen er legitime interesser, som angivet ovenfor. Falck må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre Falck påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. 


Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på kundeservice@falck.dk eller vores databeskyttelsesrådgiver på dpo@falck.com.

Falck Danmark A/S, CVR nr.: 16271241
Falck-Center CPH 
Sydhavnsgade 18, 
2450 København SV 
Danmark
Dato: 15.08.2018

15082018_v5

Luk vindue