Årligt serviceeftersyn

Vi sikrer at din virksomheds brandslukkere altid virker

Vi kommer hvert år og efterser din brandslukker så du er sikker på, at din slukker virker, hvis der skulle opstå en brand. For at gøre det let for dig så holder vi kontrol med hvornår det er tid til et serviceeftersyn. Vi gennemfører serviceeftersynet i henhold til de gældende forskrifter om opladning, trykprøvning, reparation og udskiftning.

Når servicemontøren alligevel er ude hos dig, sikrer han at brandmateriellet er placeret korrekt i virksomheden, og han vurderer om virksomheden fortsat er dækket optimalt. Efter hvert serviceeftersyn modtager du en eftersynsrapport. Den er din garanti for at brandmateriellet er blevet tjekket.